۱۳۹۸-۰۳-۲۵

تنگی کانال نخاعی گربه (Narrowing of Vertebral Canal)؛ تشخیص و درمان + PDF

عارضه ای وجود دارد به نام سندرم دم اسبی (Cauda Equina) یا CES، در این سندرم ریشه های عصبی طناب نخاعی در ناحیه لومبوساکرال (کمری‌-خاجی) تحت فشار قرار می گیرند. […]
css.php