۱۳۹۷-۱۲-۰۵

بیماری آدیسون در سگ

هایپوآدنوکورتیزیسم (کم کاری غده آدرنال) را با نام بیماری آدیسون می شناسیم. غده آدرنال هورمون کورتیزول و آلدسترون تولید می کند. کورتیزول برای سازگاری بدن در شرایط استرس و آلدسترون […]
css.php