۱۳۹۸-۰۳-۲۶

تولید مثل، سیکل جنسی و فحلی در گربه (heating)؛ آیا گربه پریود می‌شود؟ + PDF

یک سیکل جنسی از ۴ مرحله تشکیل شده است: پرواستروس استروس دی استروس آنستروس فحلی (heating) به مرحله استروس گفته می شود. در این مرحله گربه ماده برای بارداری و […]
css.php