۱۳۹۷-۱۲-۰۵

کنل کاف یا سرفه لانه ای سگ

تراکئو برونشیت عفونی یا عفونت دستگاه تنفسی سگ که به نام بیماری کنل کاف شناخته می شود. این بیماری معمولا ناشی از باکتری بوردتلا برونشی سپتیکا و ویروس پاراآنفلونزا است. […]
css.php