۱۳۹۸-۰۱-۰۵

کرم قلب سگ

بیماری کرم قلب سگ یا دیروفیلاریازیس یک بیماری مهم و کشنده در سگ ها است. عامل دیروفیلاریازیس یک انگلی خونی به نام دیروفیلاریا ایمیتیس است. این انگل جزء، نماتودها (گرد=لوله […]
css.php