۱۳۹۷-۱۲-۰۵

کنل کاف یا سرفه لانه ای سگ

تراکئو برونشیت عفونی یا عفونت دستگاه تنفسی سگ که به نام بیماری کنل کاف شناخته می شود. این بیماری معمولا ناشی از باکتری بوردتلا برونشی سپتیکا و ویروس پاراآنفلونزا است. […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۷

دیستمپر سگ

دیستمپر یا بیماری بد خلقی سگ سانان، یک بیماری مسری ویروسی (موربیلی ویروس) و کشنده است. دیستمپر بر روی سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، سیستم عصبی مرکزی سگ و همچنین غشای […]
css.php