مراحل خرید و یا دانلود محصول:

۱. افزدون به سبد خرید ۲.تسویه حساب ۳. پر کردن فرم صورت حساب ۴. پرداخت ۵. انتقال خودکار به صفحه دانلود

1 2
css.php