لیست فیلم ها و کلیپ های آموزشی دامپزشکی (آپدیت شده در ۱۴۰۱/۳/۱۷):

جراحی:

دانلود فیلم دامپزشکی: روش پوشیدن و درآوردن دستکش جراحی

دانلود فیلم دامپزشکی: شناخت ابزارهای جراحی

دانلود فیلم دامپزشکی: آموزش بخیه ساده تکی

دانلود فیلم دامپزشکی: روش بخیه سرتاسری ساده

دانلود فیلم دامپزشکی: روش بخیه ضربدری

دانلود فیلم دامپزشکی: روش بخیه زدن زیرپوستی

دانلود فیلم دامپزشکی: روش بخیه تشکی عمودی

دانلود فیلم دامپزشکی: بخیه تشکی افقی

دانلود فیلم دامپزشکی: روش صحیح بخیه لمبرت

دانلود فیلم دامپزشکی: روش گره زدن بخیه با ابزار

دانلود فیلم دامپزشکی: اصول کار با سوزن گیر در بخیه زدن

دانلود فیلم دامپزشکی: گره زدن مربعی بخیه با یک دست

دانلود فیلم دامپزشکی: گره زدن مربعی بخیه با دو دست

دانلود فیلم دامپزشکی: اصول تخلیه آبسه در سگ و گربه

 سگ و گربه: 

دانلود فیلم دامپزشکی: روش تمیز کردن گوش سگ

دانلود فیلم دامپزشکی: چگونه به گربه شربت بدهیم؟

دانلود فیلم دامپزشکی: روش های مقید کردن گربه

دانلود فیلم دامپزشکی: روش های مقید سازی سگ

دانلود فیلم دامپزشکی: روش کوتاه کردن ناخن گربه

دانلود فیلم دامپزشکی: روش کوتاه کردن ناخن سگ

دانلود فیلم دامپزشکی: روش آنژیوکت زدن در گربه و سگ ها

دانلود فیلم دامپزشکی: روش برداشتن کنه از پوست سگ

دانلود فیلم دامپزشکی: روش مسواک زدن دندان های سگ

دانلود فیلم دامپزشکی: روش تخلیه کیسه مقعدی سگ

دانلود فیلم دامپزشکی: ساخت بهترین تله گربه در منزل

دانلود فیلم دامپزشکی: قفس تله انداختن گربه harvest

دانلود فیلم دامپزشکی: بهترین روش قرص دادن به گربه

 متفرقه: 

دانلود فیلم دامپزشکی: معرفی ۱۵ نژاد سگ گارد

دانلود فیلم دامپزشکی: معرفی ۱۰ آکواریومی-زینتی